Tyran tritri

Tyrannus tyrannus

Ordre : Passeriformes

Famille : Tyrannidae